RU ZSP UP

RADA UCZELNIANA ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICHO nas

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju działającą na prawach stowarzyszenia, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.
Swoich członków skupia w uczelniach największych ośrodków akademickich w Polsce. Jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Głównym celem organizacji jest wsparcie i pomoc dla środowiska akademickiego, które obejmuje m.in.:
inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym
współudział w rozwiązywaniu problemów środowiska akademickiego i młodzieżowego
współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie profilowania, kształcenia i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół wyższych
prowadzenie wśród uczniów szkół średnich preorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich
kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej
wspieranie oraz inicjowanie działań na rzecz środowiska studenckiego, czytaj dalej...

Główne projekty RU ZSP UP

FAMA

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA – eliminacje regionalne w Krakowie. Fama to największa impreza akademicka, organizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich, która łączy ze sobą elementy sztuki i kultury. To wydarzenie, które jest nastawione na doskonalenie warsztatu młodych talentów. Festiwal ten łączy różnorodne gatunki muzyki od jazzowej po rockową, tancerzy, wokalistów, plastyków, kuglarzy, kabarety, film, fotografię… każdy rodzaj twórczej ekspresji. Program festiwalu jest na tyle elastyczny, że pozostaje otwarty na spontaniczne inicjatywy uczestników do ostatniego dnia jego trwania. To jedyne w Polsce artystyczne wydarzenie interdyscyplinarne, które jest nastawione na doskonalenie warsztatu młodych twórców.


WIĘCEJ INFO PO ADRESEM ----> www.KRAKOW.fama.org.pl


----------------------------------------------------------------------------

TEST WIEDZY O KRAKOWIE

Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie – już od 3 lat przeprowadzany jest w Krakowie Wielki Studencki Test Wiedzy o Krakowie. Konkurs ten skierowany jest do wszystkich studentów krakowskich uczelni. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o mieście wśród studentów, inspirowanie ich i zachęcenie do podjęcia samodzielnych badań nad dziejami Krakowa oraz wzmocnienie identyfikacji osób uczących się w Krakowie z miejscem studiów. Pragniemy pokazać, że dla wielu spośród nas, historia jest wielką pasją, którą chcemy dzielić się z innymi. Cyklicznie swoim patronatem honorowym to wydarzenie obejmuje Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, a także rektorzy największych krakowskich


WIĘCEJ INFO PO ADRESEM ----> www.TestWiedzyoKrakowie.pl (LINK NIEAKTYWNY)


----------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY INFORMATYCZNE

Cykliczne darmowe kursy i warsztaty informatyczne dla studentów oraz uczniów szkół średnich. Tylko u nas opanujesz podstawy robienia stron internetowych, tworzenia animacji 3D , operowania bazami MySql lub nauczysz się podstaw programowania w języku C++ oraz LUA czyli język dzięki któremu można programować MINECRAFTA


WIĘCEJ INFO PO ADRESEM ----> www.WARSZTATY.zspup.pl


I wiele wiele więcej...
Agnieszka Nowbilska
Tel.:792 394 735
Email: aggnow@gmail.com

Sebastian Połeć
Email: ostrowsky92@gmail.com

Marcin Podlecki
Tel.:793 287 973
Email: marcin.podlecki@zsp.pl


Biuro:
Zrzeszenie Studentów Polskich
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2/48

Deklaracja dostępności cyfrowej